IFOAM

                   

 IFOAM - Międzynarodowa Federacja Ruchu Rolnictwa Ekologicznego (International Federation of Organic Agricultural Movements)

IFOAM jest światową organizacją na rzecz ruchu organicznego, w której pełne członkostwo przysługuje organizacjom producentów, przetwórców, handlowców oraz instytucjom naukowo - badawczym, kształtującym i upowszechniającym jego idee. Formacje te mają różnorodne programy i stawiają sobie różne zadania szczegółowe, ale wszystkie łączy jedna idea:

ekonomicznie i społecznie stabilny system uprawy roślin, ograniczający skażenie środowiska i zużycie nieodnawialnych zasobów przyrody.

Pojęcie "organic" w tym kontekście wywodzi się nie tylko od sposobów uprawy roślin lecz także od metod zarządzania, w których gospodarstwo rolne traktowane jest jako organiczna całość, gdzie wszystkie jej elementy powinny współdziałać harmonijnie. Sens tej koncepcji w języku polskim zawiera się w pojęciu "rolnictwo ekologiczne”.

Główne zadania Federacji:

  • wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy grupami członkowskimi
  • - upowszechnianie rolnictwa ekologicznego (organicznego)
  • reprezentacja ruchu na poziomie rządowym, organizacji lokalnych, oraz ośrodków opiniotwórczych etc. 
  • wypracowanie i stała rewizja kryteriów produkcji, przetwórstwa i obrotu w zakresie żywności "bio" (Komitet Techniczny)

Ponadto IFOAM inicjuje i koordynuje prace badawcze (Komitet Naukowy) oraz działalność sekcji d/s Trzeciego Świata (AGRECOL). Co dwa lata IFOAM organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową.      

www.ifoam.org

Ładowanie...